TEMEL İNGİLİZCE BİRİMİ


Temel Bilgiler


Temel İngilizce Birimi'nin amacı, İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere temel dil becerilerini kazandırarak üniversitemizdeki lisans eğitimlerini daha kolay südürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerine yönelik iki dönem süren yoğun bir program yürütülmektedir.

Öğrenciler İngilizce düzeylerine göre beş gruba ayrılmaktadır. Güz dönemi boyunca haftada 20 veya 25 saat, bahar döneminde ise 15, 20 veya 25 saat ders görmektedirler. Birinci sınıfa devam edebilmek için hem yıl içi programı belli bir başarıda tamamlamak hem de yıl sonundaki İngilizce Yeterlik Sınavı'nda başarılı olmak zorunludur.

Temel İngilizce Birimi, kütüphanesi, türlü eğitim malzemeleri ve araçları, bilgisayar donanımı, görsel-işitsel gereçleri, sessiz çalışma odaları ve sanal ortamda sunduğu hizmetlerle öğrencilerine sınıf dışında da geniş eğitim olanakları sağlamaktadır.