TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ


Dersler


DBE 101 Başlangıç Düzeyi
480 teorik saatlik bu ders öğrencilere akademik becerilerini geliştirmeleri için gereken temel sözcük dağarcığını ve dil bilgisini kazandırmayı ve bunlar aracılığı ile öğrencilerin akademik amaçlı okuma, dinleme yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

DBE 102 Düşük Orta Düzey
101 dersinin devamı niteliğindeki bu 480 teorik saatlik ikinci dönem dersinin amacı öğrencileri birinci sınftaki gereksinimleri karşılamalarını sağlayacak bir İngilizce düzeyine çıkarmaktır. Dersin odağı öncelikle akademik becerilerdir. Ayrıca, gerek yazılı gerek sözlü akademik metinlerden yola çıkılarak dil ve sözcük bilgisi güçlendirilmektedir.

DBE 201 Başlangıç Üstü Düzey
Bu 400 teorik saatlik ders, öğrencileri dil ve sözcük bilgisi eğitimi vermeyi ve akademik amaçlı okuma, yazma, dinleme ve konuşma alıştırmaları yaptırmayı öngörmektedir.

DBE 202 Orta Altı Düzey
Bu 400 teorik saatlik ders DBE 201 dersinin devamı niteliğindedir. Dersin amacı, ileri düzey yazılı ve sözlü metinlerden yola çıkarak öğrencilerin türlü dil alıştırmaları yapmalarını sağlamaktır. Bu derste öğrencilere birinci yılda alacakları deslerde gerek duyacakları akademik becerileri kazandırmak üzere bütünleşik biçimde düzenlenmiş geniş alıştırma olanakları sunulmaktadır.

DBE 301 Düşük Orta Düzey
Bu 320 teorik saatlik derste öğrenciler birinci sınıf dersleri için gereken akademik becerileri kazanmaya çalışırlar. Bu beceriler içinde akademik amaçlı okuma, dinleme ve not tutma, okuma ve dinlemeyle edinilen bilgileri kullanarak küçük metinler yazma ve konuşma sayılabilir. Öğrenciler bir yandan bu becerilerle ilgili alıştırmalar yaparken, bir yandan da dil ve sözcük bilgilerini geliştirecek olanaklarla donatılmaktadır.

DBE 302 Orta Düzey
301 dersinin devamı olan bu 320 teorik saatlik dersin amacı öğrencileri bölümleri tarafından istenen yeterlik düzeyine çıkarmaktır. Bu dersin öncelikli hedefi öğrencilerin, türlü becerileri birarada değerlendirerek, dili kendi amaçlarına uygun biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. Dil ve sözcük bilgisi, anlam çıkarmak ve istenenleri yerine getirmek için bir araç işlevi görmektedir.

DBE 401 Orta Düzey
Bu 320 teorik saatlik ders, dil düzeyleri orta düzey olan öğrencilere yöneliktir. Bu dersin hedefi öğrencilere dört beceriyi anlamlı kullanmayı öğretmektir.

DBE 402 Orta Üstü Düzey
401 dersinin devamı niteliğinde olan, bu 240 teorik saatlik ders orta üstü düzey dil becerisine sahip, İngilizce yeterlilik seviyesinin biraz altında kalmış olan öğrencilere yöneliktir. Bölümlerinde gerekli olacak becerilerini daha iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

DBE 501 Orta Üstü Düzey
Bu 240 teorik saatlik ders orta üstü düzey dil becerisine sahip, İngilizce yeterlilik seviyesinin biraz altında kalmış olan öğrencilere yöneliktir. Bölümlerinde gerekli olacak becerilerini daha iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

DBE 502 İleri Düzey
Bu 240 teorik saatlik ders 501 dersinin devamı olup öğrencilerin bölümlerindeki akademik çalışmaları takip edecek beceri ve dil bilgisini en yüksek düzeye taşımayı amaçlar.

DBE 601-602 Sene Tekrarı Grubu
Bu 240 teorik saatlik ders Tekrar Düzeyi Temel İngilizce Bölümünde ikinci yılını okuyan öğrenciler için tasarlanmış olup ilk sene öğrendiklerini pekiştirmek ve dört temel beceriyi geliştirmeyi amaçlar.