TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ


Dersler


DBE 101 Başlangıç Düzeyi
500 saatlik bu dersin 400 saatlik bölümü öğrencilere akademik becerilerini geliştirmeleri için gereken temel dil bilgisini ve sözcük kazandırmak amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Kalan saatler ise akademik amaçlı okuma, dinleme , yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine ayrılmıştır.

DBE 102 Orta Altı Düzey
101 dersinin devamı niteliğindeki bu 550 saatlik ikinci dönem dersinin amacı öğrencileri birinci sınftaki gereksinimleri karşılamalarını sağlayacak bir İngilizce düzeyine çıkarmaktır. Dersin odağı öncelikle akademik becerilerdir. Ayrıca, gerek yazılı gerek sözlü akademik metinlerden yola çıkılarak dil ve sözcük bilgisi güçlendirilmektedir.

DBE 201 Düşük Düzey
Bu 320 saatlik ders, ilk aşamada öğrencileri 150 saatlik bir dil ve sözcük bilgisi eğitimi vermeyiöngörmektedir. Bu aşamanın ardından 170 saatlik akademik amaçlı okuma, yazma, dinleme ve konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

DBE 202 Orta Düzey
Bu 320 saatlik ders DBE 201 dersinin devamı niteliğindedir. Dersin amacı, ileri düzey yazılı ve sözlü metinlerden yola çıkarak öğrencilerin türlü dil alıştırmaları yapmalarını sağlamaktır. Bu derste öğrencilere birinci yılda alacakları deslerde gerek duyacakları akademik becerileri kazandırmak üzere bütünleşik biçimde düzenlenmiş geniş alıştırma olanakları sunulmaktadır.

DBE 301 Orta Düzey
Bu 320 saatlik derste öğrenciler birinci sınıf dersleri için gereken akademik becerileri kazanmaya çalışırlar. Bu beceriler içinde akademik amaçlı okuma, dinleme ve not tutma, okuma ve dinlemeyle edinilen bilgileri kullanarak küçük metinler yazma ve konuşma sayılabilir. Öğrenciler bir yandan bu becerilerle ilgili alıştırmalar yaparken, bir yandan da dil ve sözcük bilgilerini geliştirecek olanaklarla donatılmaktadır.

DBE 302 Orta Üstü Düzey
301 dersinin devamı olan bu 320 saatlik dersin amacı öğrencileri bölümleri tarafından istenen yeterlik düzeyine çıkarmaktır. Bu dersin öncelikli hedefi öğrencilerin, türlü becerileri birarada değerlendirerek, dili kendi amaçlarına uygun biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. Dil ve sözcük bilgisi, anlam çıkarmak ve istenenleri yerine getirmek için bir araç işlevi görmektedir.

DBE 401 Orta Üstü Düzey
Bu 240 saatlik ders, dil düzeyleri İngilizce yeterlilik seviyesinin biraz altında olan öğrencilere yöneliktir. Bu dersin hedefi öğrencilere dört beceriyi anlamlı kullanmayı öğretmektir.

DBE 402 İleri Düzey
Bu 240 saatlik ders 401 dersinin devamı olup öğrencilerin bölümlerindeki akademik çalışmaları takip edecek beceri ve dil bilgisini en yüksek düzeye taşımayı amaçlar.

DBE 601-602 Tekrar Düzeyi
Tekrar Düzeyi Temel İngilizce Bölümünde ikinci yılını okuyan öğrenciler için tasarlanmış olup ilk sene öğrendiklerini pekiştirmek ve dört temel beceriyi geliştirmeyi amaçlar.